Maxxis Tyres & Tubes: Assegai | 27.5 inch x 2.50 WT
Maxxis Tyres & Tubes: Assegai | 27.5 inch x 2.50 WT
Maxxis Tyres & Tubes: Assegai | 27.5 inch x 2.50 WT
Maxxis Tyres & Tubes: Assegai | 27.5 inch x 2.50 WT
Maxxis

Assegai | 27.5 inch x 2.50 WT

ETB00172400


Email Enquiry


Road & Gravel Tyres

View all

XCO & Marathon tyres

View all

Enduro & DH Tyres

View all

SIMILAR PRODUCTS: